Kunsthuis Almere verhuist!

De afgelopen weken hebben wij heel hard gewerkt om te verhuizen van DoeMere naar Buitenmere. Vanaf 1 september openen we onze deuren aan Zuideinde 3-5 in Almere Buiten Centrum (tegenover Hema). Kom snel kijken naar onze compleet vernieuwde giftshop en kunstgallerie. We zijn open van dinsdag t/m zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur. Kom je liever op een zondag langs, kom dan de laatste zondag van de maand!

Vanaf begin dit jaar zijn wij genoodzaakt om de oorspronkelijke regels van de uitleen weer te gaan hanteren.

14. Spaartegoed: Het door de huurder opgebouwde spaartegoed blijft ter beschikking van de huurder tot vijf jaar na beëindiging van de overeenkomst. Huurder kan dit opgebouwde spaartegoed gebruiken bij de aankoop van een of meerdere kunstwerken met uitleennummer via verhuurder. Het tot dan opgebouwde spaartegoed zal in mindering worden gebracht op de koopprijs. Huurder verklaart zich door ondertekening aan ommezijde er mee akkoord dat het opgebouwde spaartegoed nimmer zal worden gerestitueerd dan wel verrekend zal worden met enige ontstane betalingsachterstand of schadevergoeding of door huurder verschuldigde rente en kosten.

Om onze leden tegemoet te komen hebben wij het volgende besloten:  De overige artikelen mogen voor maximaal 50% van de aankoopprijs aangekocht worden met het spaartegoed. Het overige deel zal contant betaald worden.